Bogdan PUSCAS

Ianuarie 2016 – Ianuarie 2020, Președinte Agenția Națională pentru Achiziții Publice

 • Reprezintă instituţia în exercitarea atribuţiilor sale de stabilire a politicilor şi de reglementare în domeniul achiziţiilor publice.
 • Iniţiază şi avizează proiecte de lege, ordonanţe, hotărâri ale Guvernului, care pot avea impact asupra activităţilor şi domeniului achiziţiilor publice. Acţionează pentru aplicarea strategiei proprii a ANAP, integrată celei de dezvoltare economico-socială a Guvernului.
 • Iniţiază şi negociază, din împuternicirea Guvernului, la propunerea ministrului finanţelor publice, în condiţiile legii, încheierea de convenţii, acorduri şi alte înţelegeri internaţionale sau propune întocmirea formelor de aderare la cele existente.
 • Colaborează cu instituţiile abilitate în vederea instruirii personalului care îşi desfăşoară activitatea în domeniul achiziţiilor publice.

Decembrie 2015 – Ianuarie 2016, Consilier personal al Primului-ministru, Cancelaria Prim-ministrului, Consilierea Primului-ministru pe probleme de achiziții publice.

Decembrie 2012 – Decembrie 2015, Managing Partner, AUCTIONS WORLD SRL

 • Principalele responsabilități ale poziției sunt dezvoltarea activității companiei și identificarea unor oportunități strategice noi și prin comunicarea acestora către categoriile de clienți vizate.
 • Participare din partea companiei la implementarea contractelor de consultanță în domeniul achizițiilor publice pentru beneficiari publici și privati.
 • Totodată au fost susținute cursuri de expert achiziții publice (cod COR 214946) pentru EURO BEST TEAM SRL.

Februarie 2011 – Decembrie 2012, Director, Direcția Achiziții și Administrativ, Ministerul Educației Cercetării Tineretului și Sportului 

 • Derularea tuturor procedurilor de achiziție publică ale aparatului central a MECTS și ale Unității de Implementare a Proiectelor Finanțate din Fonduri Structurale.
 • Implicarea directă în toate procedurile de achiziții desfășurate pe 16 din proiectele POSDRU. (*VEZI ANEXA) Realizarea normelor metodologice interne pentru procedurile de achiziții publice din anexa 2B a OUG nr. 34/2006 (servicii   hoteliere și de restaurant) și pentru achizițiile exceptate de la proceduri (închirierea de immobile). Coordonarea activităților administrative curente în cadrul MECTS (bugete de carburanți, birotică-papetarie, utilități, telefonie mobilă și trafic de date, cheltuieli administrative și de protocol) ..

Iunie 2010 – Februarie 2011Director Adjunct, Complexul Sportiv National “Lia Manoliu”

 • Derularea tuturor activitaților de comunicare publică și informare.
 • Coordonarea activităților curente ale Hotelului Sport, ale unităților de alimentație publică și a seviciului transporturi.

Noiembrie 2006 – Mai 2010Consilier principal, Ministerul Integrării / Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Locuințelor / Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului

 • Evaluarea și examinarea diverselor activități curente ale Direcției Generale de Comunicare.
 • Coordonarea evenimentelor de relații publice în care este implicat ministru sau ceilalți demnitari;
 • Monitorizarea presei

Martie 2004 – Noiembrie 2006 Consilier de integrare, Autoritatea Națională de Control/Autoritatea de Control a Guvernului

 • Coordonarea activităților specifice din instituțiile subordonate: Garda Financiară, Autoritatea Națională a Vămilor, Garda de Mediu, Inspectoratul General pentru Construcții, Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, Direcția de Control Sanitar Veterinar.
 • Monitorizarea implementarii în cadrul Gărzii Financiare a programului: PHARE Twinning project RO 02/IB-FI-11 The optimization of the Financial Guard’s Strategy of limiting/keeping under control of tax evasion.
 • Monitorizarea, analiza și raportarea stadiului de realizare al Planului de Măsuri Prioritare și a altor documente convenite cu Uniunea Europeană în cadrul procesului de aderare.

Noiembrie 2003 – Martie 2004, Coordonator Departament Relații Publice, ELSACO Group

 • Măsurarea utilităților și repartiția cheltuielilor; Echilibrarea hidraulică a sistemelor de termoficare
 • Realizarea și punerea în aplicare a Planului Anual de Comunicare;
 • Organizarea diverselor evenimente în companie precum: Gala Premiilor ELSACO, Serbarea Pomului de Crăciun, Ziua Angajatului, etc.
 • Conceperea și producerea tuturor materialelor publicitare (fluturași, pliante, mape de prezentare, spoturi audio-video, panotaj stradal, bannere, etc), Organizarea standurilor companiei la diversele targuri si expozitii

EDUCAȚIE ȘI FORMARE

 • 2011: Expert achiziții, Cursuri de calificare acreditate (Specializare) Ministerul Muncii și Ministerul Educației.
 • 2010: Instituție Agenția Națională a Funcționarilor Publici, Curs de perfectionare specializată pentru ocuparea unei funcții publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici
 • 2009: Manager de proiect, Cursuri de calificare acreditate (Specializare) Ministerul Muncii și Ministerul Educației.
 • 2009: Formator:  Lector titular în cadrul EURO BEST TEAM al cursurilor de Expert achiziții publice, Utilizarea SEAP (Operatori economici privati și Autorități contractante), Manager Parteneriat Public Privat, Cursuri de calificare acreditate (Specializare) Ministerul Muncii și Ministerul Educației.
 • 2008: Comisia Europeană – PHARE LT2005/IB/FI/01, CURS DE PERFECȚIONARE – EUROPEAN PUBLIC PROCUREMENT METHODOLOGY, Vilnius
 • 2006: Institutul Național de Administrație, Curs de perfecționare în gestionarea fondurilor structurale
 • 1999 – 2003: Diploma de licență, Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative, Specializare în Comunicare și Relații Publice, Lucrarea de licență are ca temă: Managementul de Proiect – Finanțarea Proiectelor Internaționale Specialist în gestionarea crizelor de imagine. Specialist în crearea şi administrarea unei structuri de PR.

Limbi străine cunoscute

Engleză – Avansat; Franceză – Avansat; Italiană – Mediu; Greacă – Începător;

 

 

Principalele realizări ale președintelui ANAP, Bogdan Pușcaș

27/01/2016

Peste 100 de participanți la prima dezbatere publică pe legislația secundară privind achizițiile publice

Peste 100 de participanți din cadrul autorităților contractante și altor categorii de actori din sistem au fost prezenți la dialogul cu reprezentanții ANAP și au dezbătut numeroase aspecte de interes din noua legislație secundară.

Dezbaterea a fost susținută de noul președinte al ANAP, Bogdan Pușcaș, directorul general al direcției reglementare, Sorin Căpitanu, directorul în cadrul direcției reglementare, Bogdan Dobrin și directorul general al direcției control ex-ante, Dominic Dumitru.

Președintele ANAP, Bogdan Pușcaș a declarat: „Doresc să vă transmit dumneavoastră, celor de la autoritățile contractante, întreaga noastră deschidere și dorința reală de a primi feedback pe proiectul de norme. Opiniile pe care le transmiteți vor veni în completarea ideilor pe care noi le-am gândit, astfel încât să facem din acest pachet legislativ unul de succes și să aducem o nouă viziune asupra achizițiilor publice”.

09/02/2016

Vot favorabil în plenul senatului pe noul pachet de legi în domeniul achizițiilor publice

Noul pachet legislativ (achizițiile clasice, remediile și căile de atac, sectoriale, concesiunile de servicii și lucrări) care transpune noile directive europene și care va reglementa domeniul achizițiilor publice la nivel național a primit vot favorabil în plenul Senatului (prima cameră sesizată). Cele patru proiecte de lege au fost analizate în cadrul comisiilor de specialitate ale forului legislativ, având raport favorabil cu amendamente din partea Comisiei economice, industrii și servicii a Senatului.

„Salut adoptarea acestui pachet, de către Senatul României și doresc să subliniez că senatorii au apreciat public conținutul celor patru legi pentru domeniul achizițiilor publice, ceea ce confirmă efortul susținut pe care Agenția, împreună cu partenerii din mediul public și privat, l-au depus pentru finalizarea acestor acte normative”, a declarat, în urma votului, Bogdan Pușcaș, președintele Agenției Naționale pentru Achiziții Publice.

10/05/2016

Pachetul de legi privind achizițiile publice, adoptat de Parlamentul României

Pachetul legislativ privind achizițiile publice a fost adoptat de plenul Camerei Deputaților (cameră decizională), în prezența premierului Dacian Cioloș.

Bogdan Pușcaș, președintele Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, a declarat: “Prin noul cadru legislativ, ANAP va verifica întreg procesul achiziției publice, de la prima nota justificativă până la ultima factură. Rolul nostru va fi extins și nu se va mai opri la momentul semnării contractelor, așa cum a fost până în prezent.

Vom verifica și caietele de sarcini care astăzi sunt sursa multor probleme și suspiciuni. Vom orienta aceste caiete de sarcini pe indicatori de rezultat și nu vom mai permite copierea ad literam a unor cifre și soluții tehnice restrictive din studiile de fezabilitate.”

01/07/2016

Agenția Națională pentru Achiziții Publice a fost reprezentată la conferința “Simplifying ESI Funds”

Președintele ANAP, Bogdan Pușcaș, a participat în calitate de speaker la conferința “Simplificarea accesului la fonduri UE în vederea creșterii eficienţei marilor proiecte de infrastructură”, organizată de către Iskra Mihaylova – preşedintele Comisiei pentru dezvoltare regională din Parlamentul European.

În cadrul conferinței, președintele ANAP a adus în discuție importanța ultimelor reforme în domeniul achizițiior publice realizate în România: “Un pas important în reformarea sistemului de achiziții publice din România îl reprezintă Strategia Națională în domeniul achizițiilor publice. Am reușit, ca o primă măsură a Strategiei, să livrăm o legislație națională mult mai suplă, prin transpunerea directivelor europene în materie de achiziții publice.

Unul dintre mesajele preşedintelui Comisiei pentru dezvoltare regională din Parlamentul European, doamna Iskra Mihaylova, a fost adresat achizitorilor din România: “De obicei când vorbim despre achiziții publice avem o abordare diferită, tocmai de aceea este îmbucurător faptul că astăzi am auzit exemple de bună practică cu privire la achizițiile publice și că avem în reprezentanții agențiilor de achiziții publice niște parteneri adevărați. Sunt convinsă că lucrând împreună ne vom face treaba mai bine.”

15/07/2016

Un contract de finanțare și două de asistență tehnică, semnate astăzi de România cu Banca Europeană de Investiții (BEI)

BEI acordă finanțare în valoare de 360 milioane de euro pentru proiecte prioritare în cadrul Programelor Operaționale ale UE din perioada 2014-2020, pentru a susține creșterea în România și extinde furnizarea de servicii de consultanță dedicate autorităților naționale pentru îmbunătățirea implementării proiectelor și a absorbției Fondurilor UE.

Acest împrumut va susține Contractul Român de Parteneriat cu UE pentru perioada de programare 2014-2020, concentrându-se pe investiții în sectoarele energiei, îmbunătățirii mediului înconjurător, Cercetării&Dezvoltării și Inovației (CDI), Tehnologiei Informațiilor și Comunicației (TIC), ocupării forței de muncă, educației și beneficiilor sociale.

În același timp, banca UE a semnat două Contracte de Servicii de Suport prin Consultanță a Proiectelor, în valoare de aproximativ 19  milioane de euro, cu Agenția Națională de Achiziții Publice (ANAP) și, respectiv, Ministerul Fondurilor Europene. Primul Contract de Servicii prevede asistență pentru ANAP pentru crearea unei strategii naționale de achiziții publice, parte din condiția fundamentală stabilită de UE pentru perioada de programare 2014-2020. Cel de-al doilea va susține implementarea proiectelor de către beneficiari în cadrul Programului Operațional de Infrastructură Mare al UE (adică Compania de Autostrăzi și Drumuri Naționale, Societatea Națională de Căi Ferate și beneficiari din sectorul apelor și deșeurilor, incluzând în primul rând societăți operaționale regionale).

05/10/2016

1.800 de participanți la întâlnirile ANAP cu autoritățile publice din țară

Agenția Națională pentru Achiziții Publice, în colaborare cu reprezentanții instituțiilor prefectului din țară, au organizat în perioada 5 septembrie- 4 octombrie 2016 o serie de zece întâlniri regionale cu tema “Sprijin pentru autoritățile contractante în aplicarea noii legislații în domeniul achizițiilor publice”, dedicate personalului de la nivelul autorităților contractante care răspunde de derularea procedurilor de achiziții publice.

În total, numărul de participanți care au beneficiat de informații și clarificări furnizate direct de specialiștii ANAP este de aproximativ 1.800 de persoane, între aceștia numărându-se reprezentanți ai consiliilor județene, prefecturilor, primăriilor de municipiu (oraşe și comune), spitalelor, ministerelor, direcțiilor de asistență socială și protecția copilului, companiilor naționale, ISJ, IPJ, DSP, DSV, ADR și alții.

15/12/2016

Președintele ANAP invitat la „E-procurement Forum”

Președintele ANAP, Bogdan Pușcaș, este prezent săptămâna aceasta la Berlin, la conferința “E-procurement Forum: Moving forward with E-procurement”, organizată de Banca Mondială în colaborare cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

Principalele teme de discuții din cadrul formului dedicat achizițiilor publice electronice se referă la realizarea de activități de achiziții centralizate prin utilizarea mijloacelor electronice, existența unui cadrul instituțional adecvat în domeniu sau la prezentarea unor indicatori relevanți pentru achizițiile publice electronice.

23/05/2017

Președintele ANAP invitat la PRIMO Forum

Președintele ANAP, Bogdan Pușcaș, este prezent săptămâna aceasta la cea de-a 13 a ediţie a Forumului PRIMO – Achiziţii, Integritate, Management şi Deschidere, organizat de către Ministerul Dezvoltării Economice şi Comerţului din Ucraina în colaborare cu Banca Mondială.

Peste 100 de experți în materie de achiziții publice și anticorupție participă săptămâna aceasta la Kiev la forumul PRIMO, mai mult de jumătate din aceștia fiind înalți oficiali ai guvernelor din țări precum Albania, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Bosnia și Herțegovina, Macedonia, Georgia, Kazakstan, Republica Moldova, Muntenegru, Polonia, Serbia, Tajikistan, Turcia, Turkmenistan, Ucraina sau Uzbekistan.

Principalele teme de discuții ale ediției de anul acesta se axează pe rolul guvernului, al mediului afaceri şi al societăţii civile în sfera achiziţiilor publice, dar și pe subiecte precum lupta anticorupţie sau asigurarea unei piețe competitive.

26/05/2017

România, gazdă a forumul PRIMO în 2018

România va organiza, în Mai 2018, cea de-a 14 a ediţie a Forumului PRIMO – Achiziţii, Integritate, Management şi Deschidere. Este o performanță pentru țara noastră să găzduiască forumul PRIMO, un eveniment de anvergură internațională, la care participă anual peste 50 de oficiali guvernamentali. ” a declarat președintele ANAP, Bogdan Pușcaș, în cadrul ultimei întrevederi avută la Kiev.

Mai mult, oficialul român i-a mulțumit ambasadorului României în Ucraina, Excelența Sa Cristian-Leon Țurcanu, pentru sprijinul acordat în acest demers, asigurându-l totodată că organizarea de către România a forumului PRIMO, un forum de prestigiu mondial în domeniul achiziţiilor publice, în anul 2018, la 100 de ani de la Marea Unire, şi stabilirea unei teme de discuţii precum achiziţiile publice strategice, vor aduce beneficii considerabile imaginii României pe plan extern.

20/12/2017

Simplificarea legislației achiziților publice aprobată astăzi în ședința de govern

Executivul a adoptat o ordonanță de urgență care modifică și completează legislația achizițiilor publice, pentru a simplifica, clarifica și corela unele prevederi, pentru fluidiza procesul de atribuire a contractelor publice, în condiții transparente.

Prezent în ședința de guvern de astăzi, președintele anap, domnul Bogdan Pușcaș, a făcut următoarele precizări: “Modificările operate vor simplifica, clarifica și corela unele prevederi ale legislației privind achizițiile publice. Răspundem unei solicitări insistente venite din partea primărilor, administrației publice, aceea de a putea încheia mai rapid și cu mai puține formalități contracte de achiziții de valoare mică, dar care rezolvă probleme urgente.”

14/05/2018

Achizițiile inovatoare și strategice discutate la PRIMO Forum, București

Specialiștii din domeniul achizițiilor publice din Europa și Asia Centrală s-au întâlnit la București pentru a împărtăși experiențele și cele mai bune practici în reformarea achizițiilor publice, cu accent special pe sistemele inovatoare de achiziții care pot sprijini prioritățile naționale de dezvoltare. Experții s-au reunit în perioada 8-10 mai, în cadrul unei platforme de cooperare transregională cunoscută sub numele de Forumul pentru achiziții, integritate, management și deschidere (PRIMO), aflat în prezent la cea de-a 14-a ediție.

Inovarea în domeniul achizițiilor este esențială pentru maximizarea rezultatelor achizițiilor durabile. În timp ce legislația și strategiile privind achizițiile publice sunt disponibile în mod fundamental în toate țările, provocarea este punerea lor în aplicare cu succes, precum și adoptarea de abordări și tehnologii inovatoare în materie de achiziții.” a declarat președintele ANAP, Bogdan Pușcaș.

Gazda din acest an, România, a făcut pași importanți în reformarea sistemului de achiziții publice, prin introducerea unui sistem îmbunătățit de achiziții electronice și un Ghid online, care oferă un set de instrumente și modele pentru a ajuta autoritățile române să parcurgă mai eficient întregul ciclu de achiziții publice. Cu toate acestea, profesionalizarea funcției de achiziții publice, introducerea achizițiilor inovatoare, centralizarea și utilizarea strategică a achizițiilor publice rămân importante elemente de reformă pentru multe țări din regiunea EEAC.

08/04/2019

Achizițiile inovatoare și sustenabile printre principalele teme abordate la “Conferința la nivel înalt în materie de achiziții publice”

Experții din domeniul achizițiilor publice din statele membre ale Uniunii Europene s-au reunit la Palatul Parlamentului în cadrul unui eveniment organizat de Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP), în parteneriat cu Comisia Europeană, în contextul deținerii Președinției Consiliului Uniunii Europene de către România.

Printre prioritățile actuale ale Guvernului României se numără profesionalizarea sistemului de achiziții publice –  de altfel una dintre cele șase priorități cuprinse în Strategia Comisiei Europene în materie de achiziții publice. Dezvoltarea capacității profesionale a personalului din cadrul autorităților contractante este esențială pentru derularea eficientă și eficace a procedurilor de achiziție publică. Tocmai de aceea autoritățile române au inițiat demersurile necesare pentru profesionalizarea a cca 4000 de achizitori publici atât la nivel central cât și local, prin intermediul unui proiect finanțat din fonduri europene.” A declarat președintele ANAP, Bogdan Pușcaș.

21/05/2019

Participarea președintelui ANAP, Bogdan Pușcaș, la conferința pe achiziții publice dedicată statelor din Balcanii de Vest

Președintele Bogdan Pușcaș a susținut un discurs în deschiderea conferinței cu tema: ”Experienţa României și a altor State Membre în procesul de adoptare a aquis-ului comunitar în domeniul achiziţiilor publice – lecţii învăţate”, organizată de Agenția Națională pentru Achiziții Publice, în contextul deținerii Președinției Consiliului Uniunii Europene de către România.

În intervenția sa, președintele ANAP a transmis audienței că prin intermediul acestei conferințe, Comisia Europeană împreună cu statele membre UE doresc să-și arate sprijinul pentru țările din Balcanii de Vest în procesul de adoptare a reformelor legislative și instituționale din domeniul achizițiilor publice în vederea aderării la Uniunea Europeană.

De asemenea, domnul Bogdan Pușcaș a precizat că acest eveniment constituie o oportunitate pentru împărtășirea experienței României și a altor state membre ale Uniunii Europene către instituțiile omoloage din Balcanii de Vest în ceea ce privește adoptarea aquis-ului comunitar în materia achizițiilor publice și a dezvoltării capacității instituționale pentru implementarea acestuia.

24/05/2019

Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP) a încheiat un nou acord de asistență tehnică cu Banca Mondială

Președintele ANAP, Bogdan Pușcaș, a participat, alături de Tatiana Proskuryakova,  Director de Țară pentru România și Ungaria al Băncii Mondiale, și V.S. Krishnakumar, Manager de Sector pentru Soluții și Inovare în Achiziții, la întâlnirea prilejuită de semnarea contractului de asistență tehnică ce are ca obiectiv sprijinirea autorităților române pentru a consolida capacitatea instituțională și a implementa activități de reformă în domeniul achizițiilor publice.

Prin actualul acord, părțile semnatare își propun să dezvolte sistemul de achiziții publice din România prin îmbunătățirea performanței instituționale și a capacității la nivelul Agenției Naționale pentru Achiziții Publice şi al autorităților contractante, astfel încât rezultate obținute să reflecte aplicarea unitară a normelor şi procedurilor de achiziţii publice, precum şi diminuarea neregulilor în acest domeniu.

”În ultimii trei ani, Agenția Națională pentru Achiziții Publice, prin acordurile de asistență tehnică încheiate, a beneficiat de expertiza internațională și cunoștințele Băncii Mondiale pentru dezvoltarea și operaționalizarea mai multor instrumente. Reiterez faptul că datorită acestui parteneriat reușit a fost posibil realizarea unor proiecte de succes precum Ghidul Online – un instrument dezvoltat în cadrul proiectului SIPOCA 45.

Sunt încrezător că experiența acumulată alături de partenerii noștri va duce la conturarea unei strategii ambițioase însă realizabile de transformare a ANAP într-un centru de excelență în achiziții publice” a declarat președintele, Bogdan Pușcaș.

09/07/2019

ANAP extinde serviciile de asistență tehnică cu Banca Europeană de Investiții

Președintele ANAP, Bogdan Pușcaș, a participat la întâlnirea prilejuită de semnarea contractului de asistență tehnică, alături de Andrew McDowell, vicepreședintele Băncii Europene de Investiții.

Cel de-al doilea acord de asistență tehnică cu Banca Europeană de Investiții are ca obiectiv îmbunătățirea mecanismelor de control în sectorul achizițiilor publice și înființarea unităților centrale de achiziții la nivel local. De asemenea, acesta va complementa realizările rezultate din primul acord, prin acordarea de sprijin ANAP în îmbunătățirea controlului ex-ante realizat de Agenție și în crearea de valoare adăugată pentru contribuabili prin achizițiile centrale regionale.

Prin asistența tehnică furnizată de BEI, ANAP va continua procesul de consolidare a reformei controlului ex-ante, astfel încât acesta să se desfășoare în linie cu Strategia națională în domeniul achizițiilor publice. Precizez că este esențial pentru autoritățile contractante ca verificarea ex-ante făcută de observatorii noștri, văzută până acum în piață ca un călcâi al lui Ahile, să funcționeze la parametrii optimi.

De asemenea, fac precizarea că experții Băncii vor sprijini Agenția în configurarea unor unități de achiziții centralizate la nivel local. Aceste unități vor aduce o serie de avantaje pentru sistemul de achiziții din România, precum transparența în cheltuirea banilor publici sau o putere de negociere mai mare ca urmare a volumelor ridicate de achiziții ” a declarat președintele ANAP, Bogdan Pușcaș.

06/11/2019

Cooperare româno-coreeană în materie de achiziții publice

Președintele ANAP, Bogdan Pușcaș, a participat în perioada 6-8 noiembrie 2019, la conferința ”Global Public Procurement Marketplace”, organizată la Seul, Republica Coreea.

Global Public Procurement Marketplace este un eveniment anual dedicat oamenilor de afaceri, aceștia având oportunitatea de a întâlni potențiali parteneri printre companiile de top din Coreea, dar și de a cunoaște experiențele organizațiilor guvernamentale din întreaga lume în materie de achiziții publice.

În cadrul aceluiași eveniment, președintele Agenției Naționale pentru Achiziții Publice a semnat un acord de cooperare cu reprezentanții Serviciului de Achiziții Publice din Coreea de Sud.

Obiectivul acordului îl reprezintă cooperarea între oficialii români și cei coreeni pentru dezvoltarea sectorului de achiziții publice. Astfel, cele două părți semnatare își propun să furnizeze consultanță în materie și să promoveze modele de bune practici cu privire la politicile guvernamentale abordate sau propriul sistem de achiziții electronice.

În ultimii ani, România s-a dovedit a fi unul dintre partenerii strategici ai Republicii Coreea în Europa în ceea ce priveşte relaţiile economice. Tocmai de aceea, sunt de părere că acest acord de coooperare în materie de achiziții publice reprezintă un pas înainte în ceea ce privește consolidarea relațiilor bilaterale dintre cele două state. Precizez că autoritățile române au un interes deosebit pentru experiența dumneavostră, mai ales în ceea ce privește achizițiile inovative derulate în sistem electronic, dar și alte aspecte care vizează îmbunătățirea performanței în acest sector.”, a subliniat Bogdan Pușcaș, președintele ANAP, prezent la sesiunea de deschidere a conferinței anuale ”Global Public Procurement Marketplace”.