Pregătire profesionala în domeniul achizițiilor publice

Pregătire profesionala:

  • furnizarea de lectori pentru diversele activități de pregătire profesionala continua
  • generarea de workshop-uri tematice cu orientare preponderent practica
  • sprijinirea efortului de obținere a unei calificări naționale in domeniul achizițiilor publice