Implementare de contracte de achiziție publică

  • urmărirea derulării contractului
  • soluționarea divergentelor contractuale
  • facilitarea accesului la resurse financiare atrase
  • managementul riscurilor